प्रत्येकी १,००० रुपये दर्शनी मूल्य असलेले सुरक्षित आणि असुरक्षित अपरिवर्तनीय रोखे अर्थात एनसीडीची सार्वजनिक विक्रीची घोषणा केली आहे. ही रोखे विक्री २३ सप्टेंबर